عواطف و احساساتعواطف و احساساتبا دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟
عشق و ترسعشق و ترسبازم برگشتیم به عشق و ترس. برای درک عمیق این گفته، پیشنهاد می‌کنم کتاب فقط عشق...
2 نتیجه