باورهای بنیادینباورهای بنیادیندر کودکی (و چه بسا در بزرگسالی هم)، خیلی از چیزهایی که می‌بینیم، می‌شنویم یا احساس می‌کنیم، بدون این که سبک‌سنگین کنیم، باورهای ما رو می‌سازن. این باورها که اغلب...
ارتباط و توجهارتباط و توجهیکی از مهم‌ترین بخش‌های یه ارتباط سالم، گوش دادن و شنیدن طرف مقابله. ...
خجالت و شرمساریخجالت و شرمساریفکر می‌کنم چهار مورد اول رو توی پست‌های مختلف بارها و بارها دیدید، اما اونچه که کم‌تر بهش اشاره و توجه شده، چهار مورد دومه که از نظر میزان اهمیت، اگر بیش‌تر از اون چهارتا اولیا نباشه، کم‌تر از اونا هم نیست. ...
3 نتیجه