تمرینی برای مهربانیتمرینی برای مهربانیرابین ویلیامز یکی از هنرمندان مورد علاقهٔ منه و فکر می‌کنم همهٔ فیلم‌هاش رو دیدم. ویلیامز به غیر نقش‌های زیبا و...
رشد و بهبودرشد و بهبودگاهی ما آدما - حتی اونایی که در پی رشد و خودشناسی هستیم - رفتارهای عجیبی ازمون سر می‌زنه و خودمون رو از اونچه که لیاقت و ظرفیتش رو داریم، محروم می‌کنیم. ...
2 نتیجه