رشد و بهبودرشد و بهبودگاهی ما آدما - حتی اونایی که در پی رشد و خودشناسی هستیم - رفتارهای عجیبی ازمون سر می‌زنه و خودمون رو از اونچه که لیاقت و ظرفیتش رو داریم، محروم می‌کنیم. ...
گذشت و بخشایشگذشت و بخشایشچند وقت پیش که یه نظرسنجی کوچیک گذاشتم، چندتا موضوع بود که بیش از بقیه دوست داشتید در موردش مطلب گذاشته بشه، یکی از این موضوعات گذشت و بخشایش بود. ...
روابط آگاهانهروابط آگاهانهجالبه که ما، بعضی وقتا در روابطمون دچار اشتباه محاسباتی می‌شیم و دورمون رو با افرادی پر می‌کنیم که بود و نبودشون چندان تفاوتی در کیفیت زندگی‌مون نداره و با این توجیه که شاید روزی این رابطه....
ادبیات و خودشناسیادبیات و خودشناسیببینیم دهخدا در مورد مروت و مدارا چی نوشته. ...
خجالت و شرمساریخجالت و شرمساریفکر می‌کنم چهار مورد اول رو توی پست‌های مختلف بارها و بارها دیدید، اما اونچه که کم‌تر بهش اشاره و توجه شده، چهار مورد دومه که از نظر میزان اهمیت، اگر بیش‌تر از اون چهارتا اولیا نباشه، کم‌تر از اونا هم نیست. ...
5 نتیجه