ارزش‌های بنیادینارزش‌های بنیادیناین جمله از دکتر پل فارمر، پزشک و انسان‌شناس نامی آمریکایی من رو یاد سؤال چند وقت پیش تعدادی از دوستانم انداخت. اگر خاطرتون باشه، یکی-دو ماه پیش، درخواست کمک پدر و مادری برای تهیهٔ داروی چند میلیاردی دختر خردسالشون،...
باورهای بنیادینباورهای بنیادیندر کودکی (و چه بسا در بزرگسالی هم)، خیلی از چیزهایی که می‌بینیم، می‌شنویم یا احساس می‌کنیم، بدون این که سبک‌سنگین کنیم، باورهای ما رو می‌سازن. این باورها که اغلب...
زمانزمانهر دقیقه کسی این جهان را پشت سر می‌گذارد. همهٔ ما بی آن که بدانیم در این صف ایستاده‌ایم....
قدردانی و سپاس‌گزاریقدردانی و سپاس‌گزاریجملهٔ بالا نیازی به توضیح نداره، اما سؤال اینجاست که چه طور باید ارزش داشته‌ها رو فهمید یا درک کرد؟ آیا فقط با تجربهٔ از دست دادن داشته‌هامون به ارزششون پی می‌بریم یا...
4 نتیجه