درک و همدلی

درک و همدلی
مشکل همدل بودن این است که حتی برای آن‌ها که شما را آزرده‌اند، ناراحت می‌شوید. شما هم چنین تجربه‌ای دارید؟دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهبخشایشآزردگیجیم کریمجید حمیدا92 بازدید