دورهٔ رهایی از خودویرانگری

  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
دورۀ #خودشناسی «رهایی از خودویرانگری» راهنمای دوره: #مجید_حمیدا شیوهٔ برگزاری: #آنلاین آغاز دوره: زمستان ۱۳۹۹ زمان: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۸ تا ۲۰ بر اساس کتاب چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند، نوشتهٔ #دبی_فورد با ترجمهٔ #فرناز_فرود از انتشارات #کلک_آزادگان (@ikelk) چرا یک #سیاستمدار بانفوذ، #قاضی خوشنام، #هنرمند مشهور، #پزشک متخصص، #ورزشکار مدال‌آور، #آموزگار باتجربه، #تاجر موفق یا #سخنران مذهبی به یکباره بیراهه می‌روند و رفتارهای زشت، احمقانه و خودویرانگرانه از آن‌ها سر می‌زند و چرا ما حریصانه به دنبال اخبار سقوط آدم‌های برجسته هستیم؟ سرفصل‌های این #دوره: ● ارتباط سایه و خودویرانگری ● تشخیص منیّت سالم و منیّت زخمی ● تعادل و تناقض طبیعت بشری ● تأثیر ترس در ایجاد عواطف زهرآلود ● بررسی خجالت درونی و رفتارهای خودویرانگرانه ● چگونگی شکل‌گیری و تولد منیّت زخمی ● شناخت و رمزگشایی از خود دروغین ● درک نقاب‌ها و بیدار شدن از انکار ● درمان گسست درونی و آغاز روند التیام ● عشق و قدرت بخشایشدسته‌بندیدوره‌هاکلید‌واژهچرا_آدمهای_خوب_کارهای_بد_میکنندنقابسایهترسعشققدرتخجالتخودآگاهیخودیاریروانشناسییونگروند_سایهرهایی_از_خودویرانگری25 بازدید