دورهٔ پذیرش و یکپارچگی

  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
  • دورهٔ پذیرش و یکپارچگی
این دوره برای کسانی که با مدام افراد مختلف اتصالی می‌کنند، معمولاً در روابط خود به بن‌بست می‌رسند، از رؤیاهای خود دور شده یا آن‌ها را فراموش کرده‌اند، احساس کم‌ارزشی می‌کنند یا از عشق، احترام یا ستایشی که شایسهٔ آن هستند، برخوردار نیستند و همچنین برای کسانی که با گذشتهٔ خود به صلح نرسیده و احساس اندوه، سرخوردگی یا کینه را با خود حمل می‌کنند، مناسب است. راهنمای دوره: مجید حمیدا کتاب مرجع: نیمهٔ تاریک وجود شیوهٔ برگزاری: آنلاین (اسکایپ) و آفلاین (واتس‌اپ) آغاز دوره: تیرماه ۱۴۰۰ زمان: یکشنبه‌ها، ساعت ۱۸ تا ۲۰ تعداد جلسات: ۹ (۹۰۰ دقیقه) ‌ نیمهٔ تاریک وجود از آن بخشی از شخصیت ما پرده برمی‌دارد که روابط ما را به بن‌بست می‌کشاند، روح ما را می‌کشد و مانع از تحقق رؤیاهایمان می‌شود. کارل یونگ این بخش را سایه می‌نامد. ‌ 👈 سرفصل‌های این دوره: • بررسی ‌نقاب‌های شخصیتی • آشنایی با سایهٔ تاریک و سایهٔ روشن • آموزش پرده‌برداری، تملک و در آغوش کشیدن سایه • بخشایش، یکپارچگی و شکوفایی دسته‌بندیدوره‌هاکلید‌واژهنیمه_تاریک_وجودخودشناسیخودآگاهییونگکارل_یونگبخشایشیکپارچگیخودشکوفاییآرامشروانشناسیمعنازندگینقابشخصیتشخصیت_شناسیدبی_فوردفرناز_فرودکتابکلک_آزادگانحمیدامجید_حمید26 بازدید