دورهٔ نیروی حال

این دوره ویژهٔ همراهانی‌ست که دست کم یکی از دوره‌های «روند سایه» یا «هوش مثبت» را گذرانده‌اند.

  • دورهٔ نیروی حال
  • دورهٔ نیروی حال
  • دورهٔ نیروی حال
دورهٔ نیروی حال این دوره ویژهٔ همراهانی‌ست که دست کم یکی از دوره‌های «روند سایه» یا «هوش مثبت» را گذرانده‌اند. راهنمای دوره: مجید حمیدا کتاب مرجع: نیروی حال شیوهٔ برگزاری: آنلاین (اسکایپ) و آفلاین (واتس‌اپ) آغاز دوره: تیرماه ۱۴۰۰ زمان: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۸ تا ۲۰ تعداد جلسات: ۱۱ (۱۱۰۰ دقیقه) ‌ 👈 سرفصل‌های این دوره: • رفتن به فراسوی افکار و رهایی خویش از ذهن • راه خروج از درد و نیافریدن درد بیش‌تر • پایان دادن به توهم زمان و راه رسیدن به بعد معنوی • شناخت ناآگاهی عادی و ناآگاهی ژرف • زیبایی، سکون و تحقق آگاهی ناب • کند کردن روند کهنسالی و تقویت سیستم دفاعی • طبیعت راستین فضا و زمان و مرگ آگاهانه • از روابطی اعتیادآلود تا روابطی روشن‌بینانه • رفتن به فراسوی شادی و اندوه • تسلیم و دگرگون کردن بیماری به روشن‌بینی دسته‌بندیدوره‌هاکلید‌واژهنیروی حالآگاهیناآگاهیروشن_بینیاشراقهوشیاریهشیاریبیداریذهنفکرافکارذهن_آگاهیخودشناسیخودآگاهیحضورحاللحظه_حالاکنونروانشناسیتلهاکهارت_تلههنگامه_آذرمیکتابکلک_آزادگانحمیدامجید_حمیدا196 بازدید
دورهٔ رهایی از خودویرانگریدورهٔ رهایی از خودویرانگریدر این دوره به بررسی خود دروغین و ارتباط سایه‌های پنهان با رفتارهای خودویرانگرانه می‌پردازیم و سپس شیوهای سالم، ایمن و مناسب رهایی از فشار نیمۀ تاریک را می‌آموزیم.
دورهٔ پذیرش و یکپارچگیدورهٔ پذیرش و یکپارچگیاین دوره برای کسانی که با مدام افراد مختلف اتصالی می‌کنند، معمولاً در روابط خود به بن‌بست می‌رسند، از رؤیاهای خود دور شده یا آن‌ها را فراموش کرده‌اند، احساس کم‌ارزشی می‌کنند یا از عشق، احترام یا ستایشی که شایسهٔ آن هستند، برخوردار نیستند و همچنین برای کسانی که با گذشتهٔ خود به صلح نرسیده و احساس اندوه، سرخوردگی یا کینه را با خود حمل می‌کنند، مناسب است.