باورهای بنیادین

باورهای بنیادین
در کودکی (و چه بسا در بزرگسالی هم)، خیلی از چیزهایی که می‌بینیم، می‌شنویم یا احساس می‌کنیم، بدون این که سبک‌سنگین کنیم، باورهای ما رو می‌سازن. این باورها که اغلب به اسم باورهای بنیادین شناخته می‌شن، ارزش‌های درونی ما رو شکل می‌دن و ارزش‌های درونی سمت و سوی زندگی ما رو مشخص می‌کنن. متأسفانه خیلی از این باورها، باورهای درست و سالمی نیستن و گاهی هم با این که زمانی کارایی داشتن، اما تاریخ مصرفشون گذشته و با این حال کماکان ما رو کنترل و مسیر زندگی‌مون رو مشخص می‌کنن. اگر می‌خوایم زندگی خوبی برای خودمون رقم بزنیم، روابطمون رو بهبود بدیم و از درون احساس رضایت کنیم، باید هر چند وقت یک بار بشینیم و باورهای بنیادینمون رو صادقانه بازبینی کنیم و باورهای سالم رو جایگزین باورهای ناسالم و باورهای جدید رو جایگزین باورهای کهنه کنیم. ‌ پی‌نوشت ۱: به زودی در مورد باورهای بنیادین و ارزش‌های درونی یه پادکست ضبط می‌کنم، اما تا اون موقع لطفاً نوشتهٔ بالا رو توی ذهنتون داشته باشید و در موردش فکر کنید. پی‌نوشت ۲: ما در کلاس‌های روند سایه که به زودی دورۀ جدیدش رو همین جا اعلام می‌کنم، به طور مفصل در مورد باورهای بنیادین، تعهدات نهفته و شیوه‌های تغییر نگرش صحبت و تمرین می‌کنیم. امیدوارم خیلی از شما همراهان رو توی این دوره ببینم.دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهباورباورهای بنیادینخردهوشمندیدانایینادانیچالشارزشارزشهای درونیارزشهای بنیادینسالمناسالمدرستنادرستنگرشتغییردگرگونیروند سایهپذیرش و یکپارچگینیمه تاریک وجوددبی فوردهدفآرزورؤیاکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا99 بازدید