ارتباط و توجه

ارتباط و توجه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های یه ارتباط سالم، گوش دادن و شنیدن طرف مقابله. اما ما خیلی وقت‌ها از این نکتهٔ مهم غافل می‌شیم؛ موقع گفت و گو با یار، همراه یا همسرمون موبایلمون رو چک می‌کنیم، در حالی که با تلفن صحبت می‌کنیم، کارای خونه رو انجام می‌دیم، وقتی دور هم جمع می‌شیم تا معاشرت کنیم و با هم حرف بزنیم، گوشی رو درمی‌یاریم و شروع می‌کنیم به عکاسی. توجه کنید که این کارها مانع از رد و بدل شدن کلمات نمی‌شه، اما هدف از یک گفت و گوی سالم رو که درک درست طرف مقابله از بین می‌بره. ‌ پی‌نوشت: شما با چه روش‌های دیگه‌ای از درست گوش دادن، طفره می‌رید؟دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهارتباط سالمتمرکزتوجهگوش دادنشنیدنگفت و گوگفتگوارتباطدرکدریافتموبایلتلفنعکسغفلتارتباط ناسالمام اسکات پککلک آزادگانحمیدامجید حمیدا84 بازدید