گذشت و بخشایش

گذشت و بخشایش
چند وقت پیش که یه نظرسنجی کوچیک گذاشتم، چندتا موضوع بود که بیش از بقیه دوست داشتید در موردش مطلب گذاشته بشه، یکی از این موضوعات گذشت و بخشایش بود. احتمالاً هر کدوم از ما تعریف خاصی از بخشایش داریم، اما اگر کتاب‌هایی که به این موضوع از دید خودشناسی و روان‌شناسی می‌پردازن رو مرور کنیم، در انتها به خردی که پشت این جمله از اپرا وینفری نقل شده می‌رسیم. پی‌نوشت ۱: بد نیست که در همین ارتباط بخش‌های مربوط به بخشش کتاب‌های فقط عشق از جرالد جمپالسکی، نیمهٔ تاریک وجود، راز سایه و چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند از دبی فورد رو بخونید. پی‌نوشت ۲: کتاب باران بخشایش نوشتهٔ جی. پی. واسوانی هم با دیدگاهی معنوی به بحث بخشایش می‌پردازه و بسیار کمک‌کننده‌ست.دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهبخشایشگذشتدوستیآشتیقهرمشاجرهدعواآگاهیتجربهباران بخشایشفقط عشقنیمه تاریک وجودراز سایهچرا آدمهای خوب کارهای بد میکننددبی فوردفریبا مقدمفرناز فرودکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا82 بازدید