زمان

هر دقیقه کسی این جهان را پشت سر می‌گذارد. همهٔ ما بی آن که بدانیم در این صف ایستاده‌ایم....

زمان
هر دقیقه کسی این جهان را پشت سر می‌گذارد. همهٔ ما بی آن که بدانیم در این صف ایستاده‌ایم. نمی‌دانیم که چه تعداد پیش از ما هستند. نمی‌توانیم به انتهای این صف برویم. نمی‌توانیم از این صف خارج شویم. نمی‌توانیم از این صف اجتناب کنیم. پس هنگامی که در این صف منتظریم: قدر لحظه‌ها را بدانیم. اولویت‌بندی کنیم. زمان بگذاریم. استعدادهایمان را بروز دهیم. به فرودستی احساس ارزشمندی بدهیم. کاری کنیم که صدایمان شنیده شود. به پدیده‌های کوچک بها بدهیم. لبخند به لب کسی بنشانیم. تغییر ایجاد کنیم. عشق بورزیم. ببخشاییم. آشتی کنیم. مطمئن شویم که به عزیزانمان گفته‌ایم که دوستشان داریم. مطمئن شویم که هیچ پشیمانی باقی نماند. مطمئن شویم که آماده‌ایم. ‌ پی‌نوشت: تا جایی که ممکن باشه، سعی می‌کنم اسم نویسنده و منبع عکس‌هایی که توی این صفحه استفاده می‌کنم رو بنویسم و مشخص کنم. متأسفانه اسم نویسندهٔ مطالب بالا رو پیدا نکردم و تلاش کردم که ترجمهٔ بی کم و کاستی از این نوشتهٔ زیبا براتون بنویسم.دسته‌بندیعکس‌هاکلید‌واژهزندگیمرگانتظارلحظهزمانقدرشناسیاستعدادارزشمندی‌ صداکوچکبزرگعشقبخشایشصلحآشتیپشیمانیحمیداکلک آزادگانمجید حمیدا233 بازدید
رسانهرسانهبرداشت شما از این تصویر چیه؟
عواطف و احساساتعواطف و احساساتبا دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟