مسیر سفر

مسیر سفر
هیچ راهی بدون مانع نیست؛ کوهنوردی، سفر و مسابقات دو و ماشین‌رانی و … . اما خیلی از ماها وقتی با مانعی در مسیر زندگی‌مون رو به رو می‌شیم، چنان جا می‌خوریم که انگار از اول قرار نبوده که هیچ چیزی سر راهمون باشه. همین جاست که خیلیامون توقف می‌کنیم، بعضیامون از مسیر منحرف می‌شیم و تعدادی هم سعی می‌کنیم، مشکل رو دور بزنیم. این ضرب‌المثل ذن به ما یادآوری می‌کنه که موانع هم بخشی از مسیر هستن و نه چیزی جدا یا اضافی که باید ازش پرهیز کرد. توجه کنید که با حل مشکلات و رفع موانع، هر بار باتجربه‌تر می‌شیم و برای رو به رو شدن با مانع بعدی آماده‌تر و آماده‌تر. پس از این به بعد به موانع رو به روتون به چشم فرصتی برای آموختن و بخشی از مسیر زندگی نگاه کنید. ‌‌ پی‌نوشت: پیشنهاد می‌کنم که سفر زندگی رو به شکل یک ماجراجویی بزرگ ببینید و از این ماجرا لذت ببرید.دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهزندگیسفرسفر زندگیپیشرفتمانعموانع زندگیمسیر پیشرفتمسیر‌ زندگیآگاهیموفقیتکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا72 بازدید