روابط آگاهانه

روابط آگاهانه
جالبه که ما، بعضی وقتا در روابطمون دچار اشتباه محاسباتی می‌شیم و دورمون رو با افرادی پر می‌کنیم که بود و نبودشون چندان تفاوتی در کیفیت زندگی‌مون نداره و با این توجیه که شاید روزی این رابطه سودی برامون داشته باشه، به این اشتباه ادامه می‌دیم. لطفاً توجه کنید که این توجیه - طمع نفعی در آینده - علاوه بر شلوغی و عدم تمرکز در کار و زندگی‌مون، باعث می‌شه تا حضور آدم‌های اصلی زندگی رو دست کم بگیریم یا فراموش کنیم؛ همون‌هایی که حضورشون آرامش به همراه داره و علاوه بر شادی‌ها در سختی‌ها هم در کنارمون هستن. ‌ پی‌نوشت: این پست کم و بیش با پست قبلی در ارتباطه.دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهروابطحضورآگاهیروابط آگاهانهطمعدوستآشناآدمهاشادیسختیاشتباهکارزندگیسودمنفعتفراموشیریچل ولچینحمیداکلک آزادگانمجید حمیدا72 بازدید