پرورش کودک

پرورش کودک
همهٔ ما باید این توصیه رو جدی بگیریم، چون در عمل میزان آسیبی که والدین و همین طور کسانی که مسؤول رشد و پرورش کودک هستن با رفتار و گفتارشون به کودکان می‌زنن، بیش از اون چیزیه که تصور می‌شه و بهبودی و رها شدن از این آسیب‌ها به سال‌ها خودشناسی و گاهی مشاوره و درمان نیاز داره. پی‌نوشت: بد نیست که برای روش‌تر شدن این مطلب، کتاب «چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند» و همین طور کتاب «نیمهٔ تاریک وجود» رو بخونید.دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهکودکخردسالباورنگرشبچهوالدوالدینترسخجالتآسیبنیمه تاریک وجودراز سایهچرا آدمهای خوب کارهای بد میکننددبی فوردفرناز فرودپذیرش و یکپارچگیرهایی از خود ویرانگریپرورش کودکرفتار با کودککلک آزادگانحمیدامجید حمیدا99 بازدید