عشق و ترس

بازم برگشتیم به عشق و ترس. برای درک عمیق این گفته، پیشنهاد می‌کنم کتاب فقط عشق...

عشق و ترس
بازم برگشتیم به عشق و ترس. برای درک عمیق این گفته، پیشنهاد می‌کنم کتاب فقط عشق نوشتهٔ جرالد جمپالسکی و دایان سیرنسیونه با ترجمهٔ فریبا مقدم از انتشارات حمیدا رو حتماً بخونید.کلید‌واژهعشقترسنفرتبهبودنگرشبهبود نگرشتغییرفقط عشقجرالد جمپالسکیدایان سیرنسیونهمارتین لوتر کینگانتشارات حمیدامارتین لوترکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا348 بازدید