خجالت و شرمساری

خجالت و شرمساری
فکر می‌کنم چهار مورد اول رو توی پست‌های مختلف بارها و بارها دیدید، اما اونچه که کم‌تر بهش اشاره و توجه شده، چهار مورد دومه که از نظر میزان اهمیت، اگر بیش‌تر از اون چهارتا اولیا نباشه، کم‌تر از اونا هم نیست. ‌ پی‌نوشت 1: ما تو دوره‌های مختلف به طور مفصل در مورد خجالت‌های سالم و ناسالم صحبت می‌کنیم. اما به طور خلاصه، خجالت سالم یک ساز و کار ذاتیه که به تشخیص رفتارهای درست و نادرستمون کمک می‌کنه و خجات ناسالم حاصل پیام‌های منفی‌ایه که از دیگران شنیدیم یا دروغیه که به خودمون گفتیم. پی‌نوشت ۲: خجالت کشیدن برای هشت موردی که در بالا گفته شد، جزو خجالت‌های ناسالمه و برای همین نباید کشید. شما دچار چه خجالت‌های ناسالمی هستید که نیاز به ترک اونا دارید؟ ‌دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهخجالتشرمساریسالمناسالمپدرمادردوستلباسزندگینقصظاهرمعلولیتلهجهگویشتولدروستاشهرستانکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا110 بازدید