گذشته و آینده

گذشته و آینده
نوشتۀ بالا نیازی به توضیح نداره، اما دلم نیومد که نوشتۀ ماریا رابینسون رو هم که در همین زمینه‌ست، ننویسم: هیچ کس نمی‌تواند به گذشته بازگردد و آغازی نو رقم بزند، اما همه می‌توانند از امروز آغاز کنند و پایانی تازه رقم بزنند.کلید‌واژهگذشتهآیندهحالحضورلحظهلحظه حالماریا رابینسونآغازپایانمجید حمیدا469 بازدید